Klimatizace Daikin

Společnost Daikin je celosvětově známou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech ve výrobě vysoce kvalitních klimatizací pro průmyslové, komerční a rezidenční aplikace.

Kvalita produktů Daikin vzbuzuje velké uznání – pramení z pečlivé pozornosti, která je věnována designu, výrobě i testování, stejně jako poprodejní podpoře zákazníkům.Účelem celkového řízení klimatu je zajistit optimální prostředí pro život po celý rok. Společnost Daikin je expert ve vytváření řešení na míru, která takovéto prostředí zajišťují.

Klimatizace vylepšuje klima v místnostech a vytváří příjemné prostředí pro práci i zábavu i v těch nejextrémnějších klimatických podmínkách. Společnost Daikin v posledních letech v reakci na potřebu chránit životní prostředí podnikla významné kroky směrem k omezení nepříznivých účinků výroby a provozu klimatizačních jednotek. Výsledkem jsou nová energeticky úsporná zařízení kombinovaná s inovativními výrobními postupy, jejichž dopad na životní prostředí je minimální.

Společnost Daikin se také snaží vyvíjet systémy, které zvyšují úroveň komfortu a při tom mají malý škodlivý vliv na životní prostředí. Pro dosažení maximální účinnosti a minimálního vlivu systémů na globální oteplování je klíčové rozhodnutí o výběru chladiva. Použití chladiva je hodnoceno podle následujících klíčových faktorů: vliv na globální oteplování(GWP) energetická účinnost a šetrnost při využívání přírodních zdrojů. Chladivo R-32 má hodnotu GWP 650.

Ve srovnání s chladivem R-410A, které má hodnotu GWP 2 088 se jedná o snížení o 68 %. Produkty používající chladivo R-32 mohou také dosáhnout vyšší účinnosti, jak při částečném, tak i plném zatížení. Navíc je chladivo R-32 jednosložkové, z čehož vyplývá snadnější recyklace.

Daikin   Samsung   Sinclair